При сключване на договор за 24 месеца с месечно отпечатани минимум 5000 копия получавате:

  • месечен наем за устройство - 0лв
  • цена на отпечатано копие 0,015лв (стотинка и половина)
  • получавате устройство от висок клас
  • никакви допълнителни разходи за печат и сервиз на устройството